HMM Seed Alignment: TIGR01653

Download Alignment

>OMNI|NTL01LM2765/1-131
MKKKV..CVLAIALLTVLSP.MGALAAQNLNEGETSLDSLMSANKTGEKVIFSETTTGKKPLLKAAQSA..GGGTFWVTW
GQ....DRHY..SNYQHTKKTHRSSASNYRATERSSWKAKNNL.ATAWIKSSLWGNKANWATK......
>GP|13774158|dbj|BAB43888.1/1-97
MKKKF...VSSCIASTILFGTLLGVTYKAE..................................AATVH..VAGGVW.SH
GI....GKHYVWSYYSHNKRNHGSTAVG....KYSSFSGVAR..PGVQSKASAPKAWGGNKTF.Y.SLH
>OMNI|SP0109/1-95
MRKLVKIGVASLMVCGILAT.TNALAVWVE...........................................GGQW.NY
GVGWTGTFGY..SDYLHSTRYHTATVRH......GGRTSKDYAKPEAWARASLTKIPPTGMEYFY.GFE
>GP|3355782|emb|CAA05247.1/1-91
MKTKS...LVLALSAVTLFS.AGGIVAQAE...........................................GTWQHGY
GV....SSAY..SNYHHGSKTHSATVVN....NNTGRQGKDTQRAGVWAKATVGRNLTEKASFYY.NFW
>OMNI|NTL01LL2063/1-102
MQTKK.....LLVSTLILAT.LGGTLLQVS..............................PVFAINRSTYSQGSTNDKKY
GM.....GAY..AAYWNNYGNHWAEVTY...GDKYGGRVVSVH.ANQQAYAWLNTRWAEPATFYHSNGW