HMM Seed Alignment: TIGR01639

Download Alignment

>1396.m03498/109-169
VDYNDLSRNLSREELNAVLRGLNDDTPRND..LISIWNHVVRINRDGMVDIINSILLYVNNFV
>1396.m03502/144-203
IKLEEISLPLSKLELSHIISRLNKDVPKEY..LMNLWLQAFAVSND.LVDIVNLLNEYIQYYK
>2277.m00509/141-201
HNNNFISKQLTKEELYDLLYTLVEVPERKI..LLLLWNQTIGLYNEQLEDLLKEIYNFLPNRV
>1758.m00018/152-212
QDYNDVNKKFTKEQMKNLVNSLDEIPPRND..MEKIWNHAVKTANSGTSRIKKKLKEYEQKYG
>1396.m03501/80-139
KKCTDLSAFESKEDIYILLCSLSEIPKKCE..ILGIWYQAIYIARN.SSKMQEHLKEYMCCHF
>1396.m03515/154-214
IDYNNLSVQISLEDFQAILNSLDSVLSAKE..MHNLWNQLRGIERFLFEDTVSDLFTVYHDLL
>2274.m00358/151-211
DKYYDLTKQWSDEKIEEIINSLLDIPNKFD..VLTIWMQVRGSEKLKMHNMLYGLRLLYKELI
>GP|3845096|gb|AAC71811.1/67-127
LKPSDLNRKVTEEDLERMIIELPGKLERKD..MYLIWHYSHSLLRDKFNKMKSSLWSICGKLA
>2279.m00269/733-793
KKFFDLNHEITEEDLTEMVRSLDNIPSIND..ILHIWWQLREVERHKFAMMQYRLMKYIGHLT
>2280.m00287/1073-1133
VSNSELEDKLTEEELNERIRRLDYTVSVKD..MFILWNHILAHERKKYTKMQEYLMYYSQYLE
>1398.m02201/84-144
LIFGDTSPDLSESEFNEFINNLDDYVNKNE..MYIIWNYVNSKEKFKYLNMQQNIKSYCENLA
>1398.m02338/112-172
LRNKNHQRVLSNEQIKEKIDSLGEVVSVQD..MHKIFDLIHDNEKKKFFNMKEDIHEYSEKLS
>2274.m00360/90-149
INKCDMKK.YTAEEINEMINSSNEFINRND..MNIIFSYVHESEREKFKKVEENIFKFIQSIV
>1396.m04241/179-241
YEYSELADSMTDEEIDKEVDKLMEYTNNNKEKVYSLWWQIMRNERVKYVMIMKNLYNFFLKLK