HMM Seed Alignment: TIGR00539

Download Alignment

>OMNI|NTL01BS2543/2-366
KSAYIHIPFCEHICHYCDFNKYFIQS.QPVDEYLNALEQEMINTIAKTG....QPDLKTIFIGGGTPTSLSEEQLKKLMD
MINRVLKPSSDLSEFAVDANPDDLSAEKLKILKEAGVNRLSFGVQTFEDDLLEKIGRVHKQKDVFTSFERAREIGFENIS
LDLMFGLPGQTLKHLEHSINTALSLDAEHYSVYSLIVEPKTVFYNLMQKGRLHLPPQEQEAEMYEIVMSKMEAHGIHQYE
ISNFAKAGMESKHNLTYWSNEQYFGFGAGAHGYIGGTRTVNVGPVKHYIDLIAEKGFPYRDTHEVTTEEQIEEEMFLGLR
KTAGVSKKRFAEKYGRSLDGLFPSVLKDLAEKGLIHNSESAVYLTHQGNY.
>SP|P43899|YGGW_HAEIN/7-372
LSLYIHIPWCVQKCPYCDFNSHAQKSDIPEQDYIYHLLQDLQADLQRFKDSIQQRKLHSIFIGGGTPSLFSAESIAYLLK
EIKKQID.FEDNIEITLEANPGTVEAERFKGYVSAGIMRISMGIQSFNDDKLQRLGRIHNAAEAKSAVNLAKVSGLKSFN
LDLMHGLPNQTLEEALDDLRQAIELSPPHISWYQLTIEPNTMFAYRPPK....LPDDDALWDIFEQGHQLLTMAGYQQYE
TSAYAKAGFQCKHNLNYWRFGDYLAIGCGAHGKLTFPTGEITRFSKTKHPKGYLRGEYLYEEKNVPKIDRPFEFFMNRFR
LLEAVPKQEFEDYTGLSQSAVKNQIDFAIQQNYIVENADSWQITEHGKLFL
>OMNI|HP1226/8-352
MILYIHIPFCENKCGYCAFNSYENKH.GLKEEYTQALCLDLKHALSQTD.....EPIESVFIGGGTPNTLSVKAFERIFE
SIYQHAS.LSLDCEITTEANPELITKAWCQGLKGLGINRLSLGVQSFREDKLLFLERQHS.KNIAPAIETILKSGIENIS
IDLIYNTPLDNENSLKEELKLAKELPINHLSAYALSVEKNTNLEKNAKK....P....SCAHFDNVVREILEGFSFKQYE
VSNYARN.YQVKHNLAYWGAKDYLGCGAGAVGCVANERFFAKKLIENYIKDPLQRQVETLN.....KQDKRLEKLFLGLR
CVLGVELSFLDENK....VKFLIEENKAFIKNNRLIASDFFMADEMALWLL