HMM Seed Alignment: TIGR00346

Download Alignment

>SP|P44302|YH38_HAEIN/16-237
AAKATFPYSVPMIAGFLFLGIAYGIYMKALGFGFLYPTLMALLIYAGSVEFIAAGALIAPFSPISVLLITLMISARQIFY
GISMLEKYGIHIGKKRWYLITTLVDESFSLNYMAKIPPHLDKGWYMFFVSLYLHIYWVLGAAMGNLFGTVLPFNLKGVEF
SMTALFLVIFAENWLKGKSHESSLLGLGIALVFLLIIGKEYFLIPTLIGIWLILTMRITKLE
>SP|O07942|AZLC_BACSU/28-248
AFRSAFPYTIPIFAGFLFLGIAYGIFMHSLGFSAIYPIIMSFMIFAGSMEFVAANFLLGAFNPMNALFLTLMVNARHLFY
GISMLDKY.RGTGKKKLYLIFGMCDESFSINYTANVPANVDKGWFMFFVTLLNHLYWVAGAAIGGIFGSYVKFNTEGLDF
VMTALFIVIFIEQWMKEKKHYSALTGLGLSVASLILFGGNQFIIPAMLAILGVLTVLRKPLE
>SP|O25889|YD31_HELPY/7-227
AFKDAFPHTISILLGYLLMGMTFGMLLVQQGYDYKVALFMSLFIYAGAVQFVAITLLSAQASLMNVVIVSLLVNARQTCY
ALSMLDRF.KNTKWRLPYLAHALTDETFALLNLYAPKEGVSEKDFIFSISLLNHSYWIFGSLVGSLVGSHFSFDTQGMEF
VMTAIFIVLFMEQYKRTTNHKNAWLGIVIAVVCLALFGTEYFLLIALVLMVLALMLFRKQLE