HMM Seed Alignment: TIGR00332

Download Alignment

>SP|Q58151|SOR_METJA/12-116
EGTDF.EKKHTPFIECKDRVKANDYFEVKISTGIPHPMEDNHFIHWIELYMGDLYLARVDFTQFMKPEVK.LMVKAPS..
............KEHEKFILRALMRCNLHGVWEYEKEILLE
>SP|O26851|DESR_METTH/40-124
RRTDVGPEKHVPVVE...ETGTGIRVKV..G.EVPHPMEENHHIQWIEVIAGDMVYRKDLNPGDNPEAE...........
...........FPVEMASDFMVRIYCNIHGLW.Y.......
>SP|O29425|DESR_ARCFU/40-125
KTTDEGKEKHVPVIE...REGNKVYVKV..G.SVAHPMEEQHYIEWIEVIDDGCVHRKQLKPGDEPKAE...........
...........FTV.MSDRVSARAYCNIHGLWQSG......
>SP|O29903|SOR_ARCFU/5-125
QTADWKKEKHVPVIEVLRAEGGVVEVKVSVGKEIPHPNTTEHHIAWIELVFQPEGSKFPYVVGRAEFAAHGASVDGPNTS
GVYTDPVAVFAFKAEKSGKLTAFSYCNIHGLWMGEATLSLE